Posted by admin | listopad - 23 - 2022 | Możliwość komentowania Kupno growkitów w celach zbadania została wyłączona

Alternatywna instrukcja dodana do pudełek wzrostu z grzybami halucynogennymi
Alternatywna broszura z wytycznymi dodana do growkit z grzybami halucynogennymi dołączana jest w punktach sprzedaży, jakie oferują takie produkty, bo jedynie w ten sposób jest to zalegalizowane. Można albowiem okazy grzybów obserwować aż do momentu, kiedy nie powstaną zarodniki. W takiej postaci growkit instrukcja wkłada się do wody na dwanaście godzin, a później odlewa się wodę. Potem pudełko wzrostu należy włożyć do woreczka bez wieka oraz przekłada 2 razy albo trzykrotnie aż do zabezpieczenia przy użyciu spinacza. Później czeka się aż do powstania pinów i wówczas należy przewietrzyć pudełko wzrostu dwa lub trzy razy w ciągu dnia. Należy mieć świadomość tego, że okres powstania pinów może zostać przedłużony i dana hodowla może potrwać aż 30 dni. Do każdego pudełka wzrostu dołączone są akcesoria, konieczne do przeprowadzania badań. Pudełka są wypełniane w 100% zasiedlonym podłożem na bazie ziarna.

Comments are closed.